jueves, 5 de mayo de 2011

Reformulacion de la actividad 9.

En esta actividad hemos decidido conjuntamente que deberíamos hacer la actividad propuesta por la Nuria. La hemos decidido en primer lugar debido a que el material era el más apropiado para poderla realizar, también ha influido el hecho de que eran objetos de la misma casa del Adriá por lo tanto ya los conocia un poco. Observando la edad del Adriá (15 meses ) esta actividad tenía un pensamiento ideal para trabajar las características de la teoría del desarrollo de Piaget, viendose claramente lo que pretendemos.
Como ya he dicho anteriormente, creemos que esta actividad es las mas apropiada de las tres y es la que hemos decidio grabar.

Actividad para trabajar la memoria del Adrià:

EDAT: 15 mesos

OBJECTIUS:
-          Reconèixer el color vermell i verd.
-          Relacionar el so amb l’objecte.
-          Reproduir el so de l’objecte en la seva presència.
-          Memoritzar el lloc de l’objecte en la seva absència.
MATERIALS:
-          Una vaca de peluix.
-          Un llibre on apareix un tractor.
-          Un drap de color vermell.
-          Un drap de color verd.

ESPAI ON REALITZA L’ACTIVITAT:
L’activitat la realitzarem a casa del nen perquè es trobi còmode amb l’espai i els objectes.

FASES DE L’ACTIVITAT:

Presentació: Aquestes activitats poden realitzar-les els pares a casa amb els seus nens és una manera de jugar i a la vegada motivem l’adquisició progressiva de diferents conceptes.
Indicarem en tot moment el que ha de fer l’infant, l’activitat consta de dues parts. La primera part és el reconeixement dels dos colors (vermell i verd) i  la identificació dels objectes amb els seus sons.
La segona part de l’activitat treballarem la permanència de l’objecte i la memorització del lloc on es troba aquest.
Ens hem centrat en la memorització de conceptes molt bàsics i molt visuals per al nen, que ja eren coneguts prèviament, ja que en aquesta edat la seva capacitat per memoritzar nous conceptes seria un màxim de tres conceptes nous en una mateixa activitat.

Realització: Observem l’agilitat que té en agafar i reconèixer els objectes i els seus sons.
El nen en tot moment a prestat molta atenció, tot i la seva curta edat, perquè hem de pensar que és un nen de 15 mesos.
El nen seguia totes les nostre indicacions, hem realitzat una activitat bàsica amb uns objectius molt clars. L’activitat ha durat uns 10 minuts, temps suficient perquè el nen prestes atenció.

Integració o sintesis: Desprès de la realització de les dues activitats, l’infant hauria de representar i expressar el que ha fet. Nosaltres li hem explicat el que hem fet a través de la visió del vídeo. El nen es mostrava molt atent al vídeo i anava repetint amb gestos i sons el que havia realitzat.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:
Primer comprovarem si el nen reconeix els dos colors vermell i verd, i els objectes relacionant-los amb el seu nom i el so.
En la segona part de l’activitat,l’educador amagarà els objectes davall de cadascun dels draps de diferents colors, i el nen haurà de ser capaç de memoritzar els passos previs de l’educador per identificar el lloc on es troba l’objecte amagat

Reformulación de la actividad 8.

Siguiendo el ritmo y las explicaciones de mis compañeros, podría decir k en mi desarrollo de la actividad debería haber indicado de una forma mas concreta cada  fita de desarrollo de Piaget. Algunos de mis compañeros han hecho la actividad numerando fita a fita tal como se nos indico y otros lo hemos hecho indicandolo por edades. Habiendo leído las entradas de estos compañeros, creo que haciendo fita a fita queda la información de una forma más marcada y clara.
Otro de los puntos a mejorar es que en el desarrollo de la actividad se pedía que explicaramos el por qué nosotros habíamos decidido poner esa información como fita, es decir, que explicaramos por qué seleccionabamos esa información. Esto es una de las cosas que faltarían en mi actividad y sería un punto a mejorar, ya que yo solo he puesto la información que me parecía mas importante y la he explicado, pero no he justificado el por qué.
En general mi entrada creó que esta bien explicada la información pero faltaría algun punto a mejorar como he citado anteriormente, quizas mas precisión en las argumentaciones.